Thema’s

Leefbaarheid

Eén van de thema’s in het beleidsplan 2021-2025 van de CPRW is Leefbaarheid. In Rotterdam is de afgelopen jaren de kloof tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken steeds groter geworden. De CPRW gaat hier extra aandacht voor vragen, onder andere bij Woonbron. Hiertoe is een werkgroep opgericht. De doelstellingen van de werkgroep zijn het monitoren van ontwikkelingen, expertise opdoen en adviezen voorbereiden.

Kwetsbare wijken

De CPRW richt zich met name op kwetsbare wijken. In deze wijken komen steeds meer kwetsbare mensen te wonen. De CPRW pleit ervoor dat er geprobeerd wordt om deze kwetsbare wijken om te zetten naar gemengde wijken zodat er voldoende bewonerskracht is om elkaar te helpen. Daarnaast richt de CPRW zich op overbewoning in de corporatiewoningen. Door overbewoning kan de overlast in wijken toenemen en kan de leefbaarheid onder druk komen te staan.

Prestatieafspraken

Tenslotte monitort de CPRW de prestatieafspraken (afspraken tussen gemeente, huurders en corporaties) op het gebied van leefbaarheid die tot Woonbron te herleiden zijn. Bijvoorbeeld de afspraak dat er in principe geen rolstoelwoningen verkocht worden. De CPRW wil de onderhandelingen over medehuurderschap voor volwassen mantelzorgers bewaken en erop toezien dat de afspraken die worden gemaakt worden gedeeld met de huurders. De CPRW zet zich in voor een betere aansluiting tussen bewonersinitiatieven en bewonerscommissies. Daarnaast zorgt de CPRW voor meer inspraak van huurders over en in hun buurt.

interesse?

Bewonerscommissieleden en huurders die interesse hebben zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze werkgroep Leefbaarheid. Stuur ons een e-mail als u interesse heeft: secretariaat@cprw.nl

Menu

Thema’s