Thema’s

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie wordt opgericht door meerdere bewoners/huurders van huurwoningen in een wooncomplex. Het is een kleine organisatie met een bestuur dat uit minimaal drie personen bestaat: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel overige leden.

Voorwaarden bewonerscommissie

Een bewonerscommissie moet representatief zijn, dat wil zeggen dat zij namens de bewoners/huurders van de huurwoningen van het betrokken complex spreekt. Dat kunt u aantonen door een vergadering te beleggen en de bewoners te laten stemmen over de afvaardiging in de bewonerscommissie. Is dat goed geregeld, dan zal Woonbron als verhuurder uw bewonerscommissie erkennen en als overlegpartner beschouwen.

Welke rechten heeft een bewonerscommissie?

Bewonerscommissies hebben een aantal wettelijk rechten, zoals recht op informatie, adviesrecht, instemmingsrecht en recht op budget. Meer informatie over de rechten van een bewonerscommissie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Bij het oprichten van een bewonerscommissie wil de CPRW u graag helpen. Daarom heeft de CPRW een stappenplan gemaakt. U vindt het hieronder. Heeft u nog vragen of twijfels, neem dan gerust contact met ons op.

Belangrijk zijn:

 • het uitschrijven van een oprichtingsvergadering voor alle medehuurders in het wooncomplex;
 • het kiezen van een delegatie van bewoners;
 • meld de bewonerscommissie aan bij Woonbron en de CPRW en vraag een financiële bijdrage aan;

Stap 1

 • Check eerst of er al een bewonerscommissie is
 • Er kan binnen een wooncomplex of blok woningen maar één bewonerscommissie van Woonbron actief zijn. Probeer dus eerst uit te vinden of er al een bewonerscommissie is. Is dit het geval, dan kunt u zich daarbij aansluiten. U kunt dan uw visie en ideeën inbrengen tijdens overleg. Is er nog geen bewonerscommissie, dan kunt u de onderstaande stappen volgen. Bedenk wel dat de nieuwe bewonerscommissie alleen is bedoeld voor huurders van Woonbron.

Stap 2

 • Leg contact met de andere huurders
 • Het is belangrijk dat een bewonerscommissie namens alle medehuurders spreekt, oftewel, dat de bewonerscommissie daartoe van hen toestemming (mandaat) heeft gekregen. Breng in kaart voor welke woningen of welk complex de nieuwe bewonerscommissie zal spreken. Organiseer dan een oprichtingsbijeenkomst voor deze medehuurders. Dat kan gewoon bij u thuis of in een zaaltje in de buurt. U kunt uw medehuurders hiervoor persoonlijk (mondeling) uitnodigen of een uitnodiging in de brievenbussen stoppen.
 • Vertel tijdens de oprichtingsbijeenkomst aan de medehuurders dat u een bewonerscommissie wilt oprichten. Vraag aan de medehuurders of zij dat willen ondersteunen en of zij mee willen helpen, bijvoorbeeld door toe te treden tot de bewonerscommissie. Er kunnen dan alvast actiepunten en een taakverdeling worden vastgelegd, zoals wie de voorzitter, secretaris en penningmeester gaan worden.
 • Als u geen oprichtingsbijeenkomst kunt organiseren, dan kan het verzoek om mandaat ook schriftelijk. In dat geval stopt u een informatiebrief in de brievenbussen van de medehuurders, waarin u de vraag opneemt of zij akkoord gaan met de oprichting van een bewonerscommissie en zo ja, of zij de brief met de toezegging dan weer bij u in de brievenbus stoppen. Bied hen de mogelijkheid om zich aan te sluiten als lid van de bewonerscommissie.

Stap 3

 • Leg contact met de CPRW
 • De CPRW is graag aanwezig bij uw oprichtingsbijeenkomst. Mocht u dat willen dan kan de CPRW de bijeenkomst ook voor u voorzitten. De CPRW verzorgt dan de benodigde informatie omtrent het aanvraagformulier, financiële bijdrages, de huurwijzer en nog veel meer. De nieuwe bewonerscommissie kan tijdens deze oprichtingsbijeenkomst een onderlinge taakverdeling afspreken en beslissen over het regelen van een (zakelijke) bankrekening.

Stap 4

 • Leg contact met Woonbron
 • Breng de verhuurder, Woonbron, op de hoogte van de oprichting van de nieuwe bewonerscommissie. Dit eerste welkomstcontact verloopt meestal via een gebiedsbeheerder of gebied coördinator. Informatie over gebiedsbeheerders vindt u op de website van Woonbron. De verhuurder moet de bewonerscommissie vanaf nu informatie geven over mogelijke plannen ten aanzien van onder meer onderhoud en afhandeling van klachten. Het is goed om regelmatig met elkaar in gesprek te zijn over alles wat er speelt binnen uw wooncomplex of blok woningen en wat er misschien gaat spelen. Bij vragen en twijfels kunt u altijd contact opnemen met de CPRW.

Menu

Thema’s