Thema’s

Huurprijzen en huuracties

Woningcorporatie Woonbron en de huurdersorganisatie CPRW onderhandelen elk jaar over de huuraanpassing. In 2021 verliepen deze onderhandelingen anders doordat de landelijke politiek een verandering doorvoerde en een huurstop invoerde. De CPRW was blij met deze interventie. Er werd vastgelegd dat de gereguleerde sector (sociale huur) in 2021 0% mag stijgen, er werd een wet eenmalige huurverlaging aangenomen en er is een maximale huurverhoging vastgesteld voor vrije-sectorhuurders.

In 2022 veranderen een aantal regels voor huurders en woningzoekenden. Wat is de maximaal toegestane huurverhoging? Kom je in aanmerking voor huurtoeslag of misschien wel een huurverlaging?

Huurprijsgrenzen in 2022

Jouw huurprijsgrenzen in 2022 hangen af van de categorie waarin je huurt. In welke van de categorieën jouw huurwoning valt kan je makkelijk bepalen. Dat is afhankelijk van wie jouw verhuurder is en wat de huurprijs is. De prijsgrenzen worden door de overheid bepaald en ieder jaar aangepast. In dit overzicht staan alle prijsgrenzen voor 2022.

Gereguleerde sector: De rekenhuur is maximaal € 763,47 (prijspeil 2022) per maand. Je hebt hierdoor een gereguleerde ofwel een sociale huurwoning.

Vrije huursector: De rekenhuur is hoger dan € 763,47 (prijspeil 2022) per maand. De rekenhuur is de kale huur plus de kosten van sommige servicekosten die je betaalt.

Jaarlijkse huuraanpassing in 2022

De overheid stelt het percentage of bedrag vast waarmee een verhuurder de huurprijs mag verhogen. Het bedrag of het percentage is afhankelijk van de huursector en inkomen.

Huurders in de vrije sector

In de vrije sector mogen verhuurders in 2022 de huur met maximaal 3,3 procent verhogen. Tot 1 mei 2024 stelt de overheid de maximale huurprijsstijging vast op een maximum van inflatie + 1%. Het inflatiepercentage wordt jaarlijks berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurders in de gereguleerde sector

De huurprijsstijging voor huurders in de gereguleerde sector is per 1 januari 2022 nog niet bekend gemaakt. Dit is de maximale huurprijsstijging voor huurders met een huurprijs niet hoger dan €763,47 per maand (prijspeil 2022) of huurders die in het jaar dat zij in hun huurwoning kwamen wonen een huurprijs hadden gelijk aan of onder de liberalisatiegrens. Dit kan je controleren op de site van de huurcommissie.

Inkomensafhankelijke huurverhoging in gereguleerde sector

Dit jaar verandert de manier waarop een maximale inkomensafhankelijke huurverhoging berekend wordt. Verhuurders kunnen huurders met een hoog (midden)inkomen in een gereguleerde huurwoning een hogere huurverhoging van maximaal € 50,- of € 100,- geven. Het maximale bedrag is afhankelijk van twee inkomenscategorieën: hoge middeninkomens en hoge inkomens.

Tabel inkomenscategorieën voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (prijspeil 2021*)

Hoge middeninkomens Hoge inkomens
Eenpersoonshuishoudens € 47.077 – € 55.500 Hoger dan € 55.500
Meerpersoonshuishoudens € 54.478 – € 74.00 Hoger dan € 74.000
Huurverhoging Maximaal € 50 € 100

*) De inkomensgrenzen worden per 1 januari 2022 geïndexeerd. Deze zijn per 01-01-2022 nog niet gepubliceerd.

De huurverhoging is alleen toegestaan als de maximale huurprijsgrens van de woning op basis van het woningwaarderingsstelsel niet wordt overschreden. Dit is de maximale huurprijs op basis van het aantal punten dat een woning heeft. Op de site van de huurcommissie kan het aantal punten en de bijbehorende maximale huurprijs berekend worden. Maak altijd bezwaar als de nieuwe huurprijs hoger wordt dan de maximale prijs op basis van het puntenaantal.

Recht op huurtoeslag

  • Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag. In 2022 moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Een huurwoning met een rekenhuur ofwel kale huur in combinatie met sommige servicekosten onder de € 763,47.
  • Een eenpersoonshuishouden mag maximaal € 31.747 aan vermogen hebben en een tweepersoonshuishouden maximaal € 63.494. Had je op 1 januari een hoger vermogen? Dan heb je in heel 2022 geen recht op huurtoeslag.
  • Het inkomen moet onder een bepaalde grens blijven. In het verleden was er een bedrag waar een huishouden onder moest blijven.
  • Sinds 2020 geldt er geen harde inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. De combinatie van de huurprijs en het inkomen bepaalt of iemand recht heeft op huurtoeslag. Met de rekenhulp van de belastingdienst kan je uitrekenen of je huurtoeslag kan krijgen.
  • Alle huurders die aan de voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het maakt niet uit of de verhuurder een woningcorporatie, particuliere verhuurder of een belegger is. Huurders in de commerciële sector met een gereguleerd huurcontract, ofwel een rekenhuur onder de € 763,47, kunnen huurtoeslag aanvragen.

Huurtoeslag bij een huurprijs boven de huurtoeslaggrens

  • Huurders die huurtoeslag ontvangen verliezen dit niet als de huurprijs door een jaarlijkse huurverhoging boven de huurtoeslaggrens stijgt. Dit noemt de belastingdienst verworven recht. Maar als de huurtoeslag werd stopgezet vanwege een te hoog inkomen of te veel vermogen verdween ook het verworven recht. Het was hierna niet meer mogelijk om ooit huurtoeslag aan te vragen voor deze woning.
  • Per 1 januari is dit veranderd. Als een woning in het verleden een huurprijs had waarmee een huurder recht had op huurtoeslag, kan een huurder opnieuw in aanmerking komen voor huurtoeslag als het inkomen of het vermogen daalt. Op de site van de huurcommissie staat een lijst met de huurliberalisatiegrenzen uit het verleden. Als jouw huurwoning in het jaar dat je er kwam wonen een huurprijs had die gelijk aan of lager was dan de huurliberalisatiegrens kan je vanaf nu weer in aanmerking komen voor huurtoeslag.
  • De huurverhoging voor de  gereguleerde sector voor  2022 is op dit moment nog niet bekend.  Weet u niet of u in de gereguleerde (sociale) sector huurt? Check dat hier .

Kan ik huurverlaging krijgen?

Speciaal voor huurders met een laag inkomen die een sociale huurwoning bij een woningcorporatie huren heeft de overheid een nieuwe regeling in het leven geroepen. Is uw huur hoger dan € 633,25 (1- en 2 – persoonshuishouden) of € 678,66 (grotere huishoudens) en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2021 in aanmerking komen voor huurverlaging. Deze huurverlaging geldt niet voor mensen die een vrije-sector contract hebben.

Menu

Thema’s