Thema’s

Gemengde complexen

Een gemengd complex is een flat met huurwoningen en koopwoningen door elkaar. Vaak is het een complex van een corporatie waarvan een deel van de woningen zijn verkocht. De positie van de kopers is wettelijk goed geregeld in de VvE. De huurders worden vertegenwoordigd door de groot aandeelhouder, in dit geval Woonbron. De  rechtspositie van huurders in gemengde complexen is slecht geregeld. De zeggenschap van huurders in gemengde complexen staat onder druk. Veel corporaties, waaronder Woonbron, vragen zich ook vaak af hoe ze huurders meer kunnen betrekken bij beleid, woning en woonomgeving in gemengde complexen.

Binnen de gemengde complexen kunnen veel onderwerpen aan de orde komen zoals:

  1. Onderhoud.
  2. Duurzaamheid en renovatie.
  3. Communicatie
  4. Servicekosten.

Het is belangrijk om kennis en informatie hierover met elkaar uit te wisselen. Huurders die al langere tijd in het complex wonen kunnen de nieuwe bewoners (kopers) informeren. Het is mogelijk dat huurders in een gemengd complex volledig mandaat wordt gegeven in de VvE. Dit kan vastgelegd worden in de splitsingsakte van het complex. De resultaten van pilots elders zijn erg positief.

De CPRW vindt dat er beter kan worden gecommuniceerd binnen gemengde complexen, door alle partijen: ook door Woonbron. Ook procesmatig zijn er verbeterpunten. Er kan bijvoorbeeld naar de mening van de bewonerscommissie gevraagd worden op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd in het complex. Het advies van de bewonerscommissie kan dan in het plan van aanpak meegenomen worden.

De CPRW vindt dat men elkaar als buren en niet als huurder of koper moeten zien. Wij moedigen bewonerscommissies aan om te vragen aan kopers en VvE’s om hen te informeren over de agendapunten van de VvE. Om zo gezamenlijke doelen te formuleren. In gevallen waar er geen overeenstemming bereikt wordt tussen VvE en bewonerscommissie, kan bemiddeld worden. De CPRW kan daar een rol in spelen. Als wederzijds de problemen en de verwachtingen uitgesproken worden, kan dit al veel helpen. Het is ook een optie om de gebiedsconsulent van Woonbron hierbij te betrekken.

Menu

Thema’s