Over de CPRW

Missie

Het is van belang dat er in het proces van huurdersparticipatie verbinding ontstaat en iedereen inhoudelijk kan bijdragen. Het is van belang de dilemma’s van partijen overzichtelijk te maken en inzicht te geven in de afwegingen bij beleidskeuzes. Het is goed om te zien dat na een intensieve wervingscampagne van de CPRW, de participatie bij de bewoners leeft.

Participatie kan alleen door goed samen te werken met bewonerscommissies en huurdersorganisaties, wijkteams en andere maatschappelijke organisaties. Zij vertellen ons wat er in de wijk leeft zodat wij erover in gesprek kunnen met Woonbron. De CPRW wil vroegtijdig betrokken worden in het proces van huurdersparticipatie. Zodat wij vanaf het begin al mee kunnen denken. Dit bevordert de goede samenwerking. En maakt het verschil. Zo kan de CPRW midden tussen de huurders staan.

Menu

Over de CPRW