Over de CPRW

Wat doet de CPRW voor U?

Deze koepelorganisatie bestaat sinds eind 2017, maar bestond eerder in een andere vorm. Angela de Jongh-Blijd en Aat van den Akker zijn beiden bestuurslid. Het bestuur bestaat nu nog uit 4 leden. Angela: “We willen het bestuur uitbreiden omdat er veel te doen is. Op onze oproep voor nieuwe leden kwamen gelukkig veel reacties binnen. Zelfs van iemand van 23 jaar. Het is goed om te zien dat participatie bij de bewoners leeft. Bij het invullen van de bestuursfuncties kijken we naar werkervaring, interesses en motivatie van een kandidaat, maar ook is het belangrijk dat het bestuur een goede afspiegeling van onze achterban is.”

Vertegenwoordiging

Aat: “Als CPRW praten wij op concernniveau met Woonbron. Maar vertegenwoordiging van bewoners is op alle niveaus belangrijk. Om alle bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen werken we nauw samen met regionale en lokale bewonersorganisaties, wijkteams en andere maatschappelijke organisaties. Zij vertellen ons wat er in een wijk of woongebouw speelt, zodat wij daarover in gesprek kunnen met Woonbron. Ook vertellen zij hun leden over wat de CPRW voor bewoners doet en kan doen. Bewoners moeten weten op welke onderwerpen zij inspraak hebben.” Met het opzetten van bewonerspanels wil CPRW de bewoners nog actiever betrekken.

Samenwerking bevorderen

De CPRW overlegt met het bestuur van Woonbron, maar ook met gemeenten. In de overleggen tussen huurders, Woonbron en gemeenten worden prestatieafspraken gemaakt. Dat gaat bijvoorbeeld over de hoeveelheid sociale woningen of nieuwbouw. Angela: “Een goede samenwerking maakt op dat niveau echt het verschil. Er zijn helaas grote verschillen tussen de gemeenten. Waar we in de ene gemeente volwaardig gesprekspartner zijn, staat een andere gemeente daar helemaal niet voor open. Ik zet me ervoor in om in alle gemeenten een goede samenwerking te krijgen. Ik weet dat het kan. Dat is in ieders belang.”

Verschillen

De samenwerking met Woonbron staat altijd hoog op de agenda. Angela: “Het contact met Woonbron is goed, we kennen elkaar al zo lang. Er blijven dingen die beter kunnen. We merken dat binnen Woonbron dingen in de verschillende regio’s niet altijd op dezelfde manier geregeld zijn. En als niet iedereen over dezelfde informatie beschikt of op dezelfde manier met bewonersparticipatie omgaat, maakt dat ons werk soms lastig. Bewoners hebben er ook last van als dingen niet duidelijk of per regio verschillend geregeld zijn. Zij weten lang niet altijd bij wie ze binnen Woonbron terecht kunnen met een probleem of vraag en komen dan vaak bij de CPRW terecht. Dat kaarten wij op onze beurt aan bij Woonbron.”

Werkwijze

Binnen de CPRW houden de bestuursleden zich waar mogelijk bezig met onderwerpen waar ze interesse in hebben. Aat: “Het voorzitterschap rouleert en iedereen heeft evenveel inspraak. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het warmtenet, duurzaamheid of juridische zaken. Op die manier maken we goed gebruik van ieders talenten en kennis. En als we zelf de kennis niet in huis hebben, vragen we advies aan een expert. De CPRW organiseert ook regelmatig presentaties in woongebouwen, bijvoorbeeld over veiligheid. Het kost best veel tijd je in een onderwerp te verdiepen en kennis te vergaren. Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden, zodat we nog meer voor en met de bewoners kunnen doen.” Angela: “Samen zetten we in op betaalbaar wonen in een fijne en veilige wijk, voor iedereen, ook voor huurders die geen lid zijn van een bewonerscommissie.”

Contact

De CPRW vertegenwoordigt alle bewoners van Woonbron. Blijf op de hoogte via de website of de nieuwsbrief die elk kwartaal verstuurd wordt.

Menu

Over de CPRW