Over de CPRW

Statuten en Huishoudelijk Regelement

Statuten, vastgesteld d.d. 14 december 2017
Huishoudelijk Reglement vastgesteld d.d. 7 februari 2022

De CPRW staat ingeschreven in het handelsregister met KvK nummer 70699526
De IBAN van de CPRW is NL38 INGB 0007 7595 30

Menu

Over de CPRW