Nieuws

Woonbron huuradvies

april 1, 2022

De CPRW heeft een gekwalificeerd advies uitgebracht over de huurverhoging vanaf 1 juli 2022.

 

Wij hebben een vergadering georganiseerd waarbij van de meeste huurdersvereniging en bewonerscommissies afgevaardigden aanwezig waren. Vervolgens hebben wij gezamenlijk ons voorstel uitgewerkt.

Allereerst wil de CPRW voortaan niet meer te spreken van “huurverhoging” zoals Woonbron doet, maar huurontwikkeling. De CPRW is namelijk met veel andere vertegenwoordigers van huurders van mening dat er met ingang van 1 juli 2022 (net als vorig jaar) géén huurverhoging zou moeten plaatsvinden.

 

Daar zijn verschillende reden voor. De huren de afgelopen jaren al te veel gestegen, veel huurders hebben inkomensproblemen door de coronapandemie en door de gestegen prijzen van levensonderhoud en met name de energieprijzen. Waardoor de mensen met het laagste inkomen steeds meer moeite hebben de huur te betalen.

 

De CPRW ziet het doorzetten van de huurverhoging 2022 als een gemiste kans om iets te doen voor huurders met een smalle beurs die steeds meer van hun inkomen op zien gaan aan vaste lasten. Zoals aangegeven blijven ook wij voorstander om de huren alsnog te bevriezen. Zeker nu de verhuurderheffing verdwijnt ligt het voor de hand de betaalbaarheid van huurwoningen voor huurders te verbeteren. Onder druk van de heffing zijn de huren in de sociale sector hard gestegen. Voor veel huishoudens stapelen de stijgende huur, energielasten en duurdere boodschappen.

 

Woonbron blijft vasthouden aan inflatievolgend huurbeleid, terwijl juist vorig jaar daar op initiatief van de Tweede Kamer een eind aan is gemaakt. Het volgen van de inflatie zoals Woonbron voorstelt betekent dat de huren van alle gereguleerde eenheden verhoogd worden met 2,3%.

Voor de geliberaliseerde contracten stelt Woonbron een huurverhoging voor van 2,7% en als dat volgens het huurcontract meer mag zijn, stellen zij maximaal 3,3 % voor. De CPRW wijst dit voorstel af.

De CPRW wil allereerst dat de bevriezing ook voor deze huurders geldt, maar ten tweede vinden wij deze groep gelijk dient te worden behandeld met de huurders uit de gereguleerde sector.

 

Woonbron stelde wel voor dat daar waar andere afspraken zijn (zoals een sociaal plan) de woningen uit te zonderen van de huurverhoging. Bij sloop/nieuwbouw en groot onderhoud wil Woonbron geen verhoging in de gevallen waar geen reguliere exploitatie kan plaatsvinden en sloopbesluit is genomen. Dat gaat de CPRW niet ver genoeg. De CPRW wil veel verdergaan en stelt het woongenot voorop. In een woningen van Woonbron vindt een renovatie plaats of staat deze voor dit jaar gepland. In al deze gevallen stellen wij voor eveneens geen huurverhoging door te voeren. Op basis van dezelfde argumenten stelt de CPRW voor geen huurverhoging door te voeren bij bezit met achterstallig onderhoud en gebrek aan hygiëne zoals veel voorkomende lekkages, betonrot en slecht schilderwerk aan de binnen en buitenkant van de flat.

 

Advies CPRW:

 

De CPRW is van mening dat er met ingang van 1 juli 2022 voor de gereguleerde- en vrije sector géén huurverhoging zou moeten plaatsvinden.

 

Mocht Woonbron dit onderdeel van ons advies niet over willen nemen dan stellen wij het volgende voor:

 

  • De CPRW wil in alle gevallen waar een renovatie plaats of voor dit jaar staat gepland en/of sprake is van achterstallig onderhoud een huurbevriezing doorvoeren.
  • De CPRW wil een huurbevriezing voor alle 65-plussers.
  • DE CPRW wil een huurbevriezing voor huurders in woningen met energielabel E, F en G.

 

Standpunt Woonbron

 

Woonbron heeft ons laten weten dat zij bij hun mening blijven en de sociale huren met 2,3% zullen verhogenZij nemen geen enkel van onze voorstellen over. In hun schriftelijke reactie geven zijn aan dat het voor corporaties onmogelijk is geworden om tot een differentiatie in de huurprijsontwikkeling te komen. Wij hebben betoogd dat er verschillende corporaties zijn die wel een lagere huurverhoging afspreken dan de 2,3% en wel meer differentiatie doorvoeren. Het kan dus wel!

Delen op social media