Nieuws

Sociaal Statuut Rotterdam

maart 10, 2022

De laatste jaren is Rotterdam in het nieuws geweest door de wijze waarop plannen voor woning- en wijkverbetering, zonder gelijkwaardig overleg en echte zeggenschap van bewoners, gemaakt en uitgevoerd worden. Sloopbesluiten zijn als voldongen feiten aan bewoners gepresenteerd. Deze gang van zaken leidt tot onbegrip, woede, frustratie en treurnis, gevolgd door protest, verzet en vele rechtszaken. Dit kan en moet anders. De reacties van bewoners maken duidelijk dat zij grote betrokkenheid met hun buurt en stad voelen. Zij willen meepraten over hun toekomst én de toekomst van hun buurt en stad, inclusief de cultuurhistorische waarden die zij vertegenwoordigen.

Daarom is de CPRW verheugd dat op 10 maart 2022 de huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Rotterdam de Uitgangspuntenovereenkomst Sociaal Statuut hebben ondertekend.

De Uitgangspuntenovereenkomst moet huurders beschermen en informeren als zij te maken krijgen met sloop, renovatie en groot onderhoud. De CPRW is samen met de andere huurdersorganisaties verenigd in het GOH en heeft daar in de afgelopen maanden veel tijd en energie in gestoken.

Delen op social media