Nieuws

Woningcorporaties willen 30.000 sociale huurwoningen bouwen in regio Rotterdam

maart 7, 2022

De woningcorporaties in de regio Rotterdam staan klaar om de komende tien jaar ten minste 30.000 sociale huurwoningen te realiseren, door nieuwbouw of transformatie. Dat is nodig om de groeiende behoefte aan sociale woningen op te vangen. Dit schrijven de corporaties in het manifest Gewoon Wonen.nu van Maaskoepel, de federatie van 22 woningcorporaties waaronder Woonbron uit de regio Rotterdam. Ze roepen gemeenten op om de volkshuisvesting opnieuw te omarmen.

 

Sociale huurwoningen

Net als de rest van Nederland kampt ook de regio Rotterdam met een fors woningtekort. In de afgelopen vijf jaar halveerde de kans om aan een sociale huurwoning te komen. Het aantal ingeschreven woningzoekenden steeg met 56%, terwijl het aantal verhuringen daalde met 20%. Op aangeboden woningen komen honderden reacties binnen.

Gewoon Wonen

Daarom hebben de 22 corporaties in Maaskoepel nu de handen ineengeslagen om het oplopende woningtekort in de regio krachtig aan te pakken. Onder de vlag Gewoon Wonen presenteren ze een manifest en voeren ze campagne. “Iedereen moet gewoon kunnen wonen, en om dat mogelijk te maken staan we met elkaar voor een enorme uitdaging. Als we niets doen dreigt er in de hele regio Rotterdam over tien jaar een tekort van ruim 72.000 woningen. Dat zijn koop- en huurwoningen in alle prijsklassen die er bij moeten komen. Daarvan willen wij als corporaties 30.000 sociale huurwoningen voor onze rekening nemen.”

De corporaties zien diverse mogelijkheden. Behalve het realiseren van nieuwbouwwoningen zouden er ook tijdelijke woningen neergezet kunnen worden. Ook wordt er gedacht aan bestaande gebouwen ophogen met extra woonverdiepingen, verdichten in de stad en leegstaande kantoren transformeren tot woningen.

Door het afschaffen van de verhuurderheffing, die woningcorporaties sinds 2013 betalen aan het rijk, neemt de ruimte om te investeren toe. Maar de opgaven zijn groot, zeker in de regio Rotterdam. “Daarom moeten we heel goed kijken hoe we ons geld uitgeven. Corporaties investeren verantwoord en naar vermogen in de volkshuisvesting en verwante maatschappelijke opgaven. Behalve nieuwbouw van sociale huurwoningen in sterke buurten staan we voor de enorme uitdaging om alle woningen te verduurzamen en gasloos te maken. Ook dat kost geld. Daarom moeten we nu samen aanpakken en doorpakken!”

Lees ons manifest op www.gewoonwonen.nu.

Delen op social media